Breedband verovert Haarlem en diverse buitengebieden

We maken reeds in grote delen gebruik van breedband internet, met verbindingssnelheden die goed geschikt zijn om grote bestanden te ontvangen of te versturen, films te streamen en online muziek te luisteren. Met in de buitengebieden valt de dekking van dit netwerk vaak nog tegen, al wordt ook Haarlem hier binnenkort pas op aangesloten.

 

Breedband internet in Haarlem

In Haarlem hebben de regiodirecteur van KPN, de regiomanager van Reggefiber en de wethouder van Economische Zaken overeenstemming bereikt over de aanleg van een breedbandnetwerk. Het netwerk zal bestaan uit een verbeterde kopertechniek, in combinatie met het moderne glasvezel. Op die manier moeten vooral ZZP-ers die vanuit huis werken de kans krijgen om voor een snelle verbinding met de rest van de wereld te zorgen. Wethouder Langenacker heeft aangegeven ernaar te streven om nog voor het einde van het jaar alle 70.000 huishoudens in Haarlem aan te sluiten op dit netwerk, waardoor ook de creatieve industrie goed vooruit kan.

KPN gebruikt in Haarlem een nieuwe techniek om de bestaande kopernetwerken te kunnen verbeteren. Daar waar dit niet mogelijk blijkt zal het bedrijf gebruik maken van glasvezel, waarvoor Reggefiber bijspringt. Ook de nieuwbouw in Haarlem wordt daar meteen van voorzien, zodat dit deel klaar is voor de toekomst.

 

Breedbandverbinding voor Drenthe

In Drenthe is een vergelijkbare ontwikkeling gaande, al is het daar de provincie die de helpende hand uitsteekt richting verschillende initiatieven die ook de buitengebieden willen aansluiten op het glasvezel. Het gaat bijvoorbeeld om het Breedband Platform Drenthe en www.verbinddrenthe.nl. Evert Blansjaar, kwartiermaker voor Verbind Drenthe, geeft aan dat de provincie er graag een actieve rol wil spelen, om breedband internet op het platteland mogelijk te maken. De huidige marktpartijen hebben nog geen interesse getoond, terwijl er een grote sociaal-maatschappelijke uitdaging ligt. Ondersteuning vanuit de provincie moet het mogelijk maken ook de buitengebieden de beschikking te geven over een gedegen breedbandnetwerk.

 

Sneller internet in de buitengebieden

Ook in de Noordoostpolder lijkt druk van de politiek vanuit de provincie het een en ander te moeten gaan versnellen. Diverse politieke partijen dringen er aan op sneller internet in de buitengebieden, op dit moment hebben 2.700 particulieren en bedrijven te maken met een beperkte internetverbinding. Bedrijven wijken inmiddels zelfs uit naar andere terreinen, terwijl de politiek het gebied juist aantrekkelijk wil houden. Een initiatief vanuit de provincie moet ervoor zorgen dat ook het buitengebied van de Noordoostpolder binnenkort de beschikking moet krijgen over een snellere internetverbinding.

Plaats een reactie