Privacy-groepen vragen om visie op privacy van minister Van der Steur

Diverse privacy-groepen vragen van minister van Justitie Ard van der Steur dat hij eerst zijn visie op privacy kenbaar maakt, voordat hij wetsvoorstellen indient die mogelijk inbreuk op de privacy kunnen betekenen. Zonder deze visie is het volgens hen onmogelijk om nieuw beleid uit te zetten, mede omdat dan niemand weet welke kant het op zal gaan.

 

Diverse privacy-groepen slaan handen ineen

Tot de privacy-groepen behoren een aantal organisaties, zoals Bits of Freedom, Amnesty Nederland, De Nederlandse Vereniging van Journalisten en Strafrechtadvocaten en internetprovider BIT. Zij doen in een open brief aan de minister een oproep tot meer duidelijkheid. Opvallend is bovendien dat diverse hoogleraren de brief hebben ondertekend, ook zij zijn ontevreden met de huidige gang van zaken.

In de brief maken de verschillende organisaties er onder andere melding van dat technologische ontwikkelingen nieuwe maatregelen mogelijk maken, die tot voor kort gehinderd werden door natuurlijke drempels. Het gevolg daarvan is volgens hen dat steeds vaker middelen worden voorgesteld die een legitiem doel hebben, maar niet passen binnen de rechtstatelijke uitgangspunten die we met elkaar hebben afgesproken. Bovendien missen zij de fundamentele discussie hierover, waaruit zou moeten blijken hoe we denken over dergelijke maatregelen die een inbreuk op de privacy kunnen vormen.

 

Voorstellen moeten worden opgeschort

De minister heeft een aantal voorstellen klaarliggen, waarvan de organisaties graag zien dat deze voorlopig worden opgeschort. Het gaat onder andere om een voorstel voor een nieuwe bewaarplicht. Dit zou een verplichting opleveren voor de providers, om gegevens over het internet- en telefoonverkeer van alle klanten te bewaren. Opsporingsdiensten hebben vervolgens de mogelijkheid om die achteraf in te zien. Dit is volgens de organisaties een inbreuk op de privacy waar eerst een fundamentele discussie over plaats zou moeten vinden.

Daarnaast richten zij zich op het automatisch vastleggen van kenteken-gegevens, een ander voorstel van de minister. Zij verwachten van het kabinet een pas op de plaats, tot duidelijk is welke visie de minister op onze privacy heeft. Verder zijn ze niet te spreken over de huidige voorstellen op het gebied van de nieuwe hackbevoegdheid voor de politie in de Wet computercriminaliteit en de voorstellen met betrekking tot bronbescherming in de journalistiek.

De brief roept op om alle wetsvoorstellen op dit gebied voorlopig onbehandeld te laten, tot duidelijk is wat de visie zal zijn en hoe de minister om zal willen gaan met de privacy. Het ministerie heeft nog niet op de brief gereageerd.

Plaats een reactie