Storing bij Whatsapp leidde tot flinke toename SMS-verkeer

De internationale storing bij Whatsapp van afgelopen zaterdag heeft ertoe geleid dat we weer massaal SMS-berichten zijn gaan versturen. Dit blijkt uit cijfers van de providers, die het gebruik van SMS op hun 3G en 2G netwerk enorm toe zagen nemen. Met name Vodafone zag het aantal berichten met 2,5 – 4x toenemen en concludeert op basis daarvan dat Whatsapp inderdaad een interessant alternatief vormt voor het versturen van SMS-berichten.

 

Belangrijk alternatief voor SMS
Binnen de mobiele telefonie vormt Whatsapp een alternatief voor SMS, omdat het niet langer nodig is om af te rekenen per bericht. In plaats daarvan maakt de applicatie gebruik van mobiele internetdata. Indien klanten een onbeperkt abonnement op mobiel internet afsluiten, of voldoende MB’s tot hun beschikking hebben, is het gebruik van Whatsapp verder gratis. Dit maakt het onder andere interessant om online discussies op te zetten, of de dag even door te nemen. Tijdens de storing van Whatsapp grepen consumenten massaal terug naar SMS, omdat het via de online applicatie een aantal uren onmogelijk bleek om berichten te versturen of te ontvangen.

 

Whatsapp en Telegram beiden offline
Whatsapp werd onlangs overgenomen door Facebook, waardoor de applicatie al eerder in het nieuws was. Een aantal gebruikers besloot over te stappen naar Telegram Messenger, om eventuele privacyschendingen door de nieuwe eigenaar van Whatsapp voor te zijn. Dit zorgde er in combinatie met de storing echter voor dat het aantal aanmeldingen voor Telegram Messenger opliep tot 100 per seconde, waardoor ook die dienst offline ging.

 

Onbeperkt SMS’en
Veel van de klanten van de mobiele providers maakten gebruik van een onbeperkt SMS-abonnement, zoals dat sinds het massale gebruik van Whatsapp beschikbaar is. Het lijkt er wat dat betreft niet op dat de storing voor veel extra kosten heeft gezorgd.

Plaats een reactie