Glasvezel ontwikkelingen update

De glasvezel ontwikkeling in Nederland richt zich steeds meer op de buitengebieden, nu veel van de steden en plaatsen inmiddels de beschikking hebben over een aansluiting op het netwerk. Verschillende gemeenten en regio’s zoeken naar mogelijkheden om in glasvezel te investeren, of werken aan de financiering via bijvoorbeeld een Publiek Private Samenwerking (PPS). Verder onderzoeken verschillende gebieden het glasvezel als een impuls voor de regio, aangezien snel internet een belangrijke faciliteit biedt waar we vandaag de dag haast niet meer zonder kunnen.

 

Glasvezel in buitengebied van Putten
Een van de gemeenten die de komende tijd meer huishoudens aan zal sluiten op het glasvezelnetwerk is Putten. Men richt zich daar op het buitengebied. De initiatiefgroep Glasvezel Buitengebied Putten geeft aan dat het nog even spannend was, maar dat inmiddels voldoende huishoudens zich hebben ingeschreven, waardoor Reggefiber aan de slag kan met de aanleg van het netwerk. Een ander deel van de woningen in Putten was al aangesloten op het netwerk, maar nu zal het ingraven van de kabels ook plaatsvinden richten de buitengebieden.

 

Publiek Private Samenwerking in de Achterhoek
In de Achterhoek is het nog niet zover, maar zoekt men wel naar mogelijkheden om geld bij elkaar te brengen. Een van de initiatieven vormt de Publiek Private Samenwerking (PPS), die voor een investering in breedbandverbindingen moet gaan zorgen. De provincie Gelderland wil zich met glasvezel gaan richten op de acht gemeenten in de Achterhoek, te weten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferand, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. De reguliere netwerkaanbieders lijken zich hier voorlopig niet op te richten, waardoor de provincie met de PPS kan voorkomen dat deze gebieden buiten de boot vallen en op achterstand komen.

 

Buitengebied Winterswijk bijna voldoende aanmeldingen
In Winterswijk is men overigens al behoorlijk ver met de ontwikkeling van de plannen voor een glasvezelnetwerk. In totaal zijn er 2.400 aanmeldingen voor glasvezel nodig, om de ontwikkeling te kunnen starten. Op dat moment heeft 50% van de bewoners en bedrijven zich hier aangemeld, voldoende om van start te gaan. Er zijn nog enkele tientallen aanmeldingen nodig, waardoor het een kwestie van tijd lijkt voordat men hier van start kan gaan. Uiteraard gaat het voorlopig om de intentie, aangezien de bewoners en bedrijven uiteindelijk ook daadwerkelijk nog apart voor de aansluiting op het glasvezelnetwerk dienen te kiezen.

 

Regio Rivierenland onderzoekt mogelijkheden glasvezel
In de regio Rivierenland gaat het iets minder hard, maar is men wel benieuwd naar de mogelijkheden om een dergelijk netwerk uit te rollen. Het bestuur van de regio heeft ingestemd met een onderzoek naar de uitrol van glasvezel als een nutsvoorziening voor de gemeenten in de omgeving. De pilot in Zaltbommel leverde positieve resultaten op, waardoor men zich zal gaan richten op een inventarisatie van de kosten om glasvezel aan te leggen in de overige negen gemeenten. Daarnaast zal men goed kijken naar het draagvlak voor de plannen, net als de mogelijkheden om voor een goede financiering te zorgen.

 

Breedband Hoogeland als impuls voor noord-Groningen
Tenslotte zal men ook in noord-Groningen de komende tijd onderzoek doen naar de mogelijkheden van glasvezel. Volgens de gemeenten in het noorden van Groningen kan dit tot een belangrijke impuls voor het gebied leiden, waardoor zij van start gaan met het project Breedband Hoogeland. Volgens hen neemt de behoefte aan breedband snel toe, nu voornamelijk technologische ontwikkelingen hier steeds vaker om vragen. De Stuurgroep Breedband Hoogeland wil de leefbaarheid in de gebieden daarnaast verhogen. Hier kan de aansluiting op het glasvezelnetwerk een belangrijke rol bij spelen, mits bewoners en bedrijven net zo enthousiast zijn als zij die hiermee nu van start gaan.

 

 

Plaats een reactie